Kommunestyremøte 2. april 2020

Kommunestyret i Måsøy har møte torsdag 2. april 2020 kl. 10.00

Møtet avholdes som fjernmøte.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema