Kommunestyremøte 24. juni 2021

Kommunestyret i Måsøy har møte torsdag 24. juni 2021 kl. 09.00.

Møtet avholdes på Havøsyund samfunnshus.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema