Kommunestyremøte 25. mars 2021

Måsøy kommunestyre avholder møte torsdag 25. mars 2021 kl.09.00.

Møtet avholdes på Havøysund samfunnshus.

 

 

Sakspapirene kan du lese her

Skjema