Kommunestyremøte 6. desember 2018

Kommunestyret i Måsøy har møte torsdag 6. desember 2018 kl. 09.00.

Møtet avholdes på Havøysund hotell, møterommet.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema