Kommunestyremøte 7. desember 2017

Kommunestyret i Måsøy har møte 7. desember 2017 kl. 09.00.

Møtet avholdes på Havøysund hotell - møterommet.

Sakspapirene kan du lese her

Skjema