krabbefiske_145x97

Kongekrabbe i Måsøy

Samtlige fiskefartøy som ønsker å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område må søke om dette.

Det finnes eget søknadsskjema for dette på Fiskeridirektoratets nettsider: http://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Registre-og-skjema/Skjema-yrkesfiske/Kongekrabbe 

Der velges alternativ 2: Fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område.

En søknad om kongekrabbe vil IKKE behandles før det er levert kvittering på betalt saksbehandlingsgebyr på kr. 1000,-. Informasjon om gebyret finnes her: http://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Tema/Avgifter-og-gebyr/Ervervstillatelse-o.l.-behandling-av-soeknader

Søknad med kvittering sendes Fiskeridirektoratet region Nord, postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen eller på e-post til postmottak@fiskeridir.no 

I en eventuell tillatelse om fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område vil det stilles krav om kontroll av fartøyet. Bla, stilles det krav om AIS.  Fiskeridirektoratet region Nord ser for seg en samlet kontroll av fartøyene i Måsøy rundt påsketider, avhengig av antallet fartøy som søker. Informasjon om dette vil komme på et senere tidspunkt.

Spørsmål om ovennevnte kan rettes til Fiskeridirektoratet region Nord ved Ton Ola Rudi, Sigmund Hågensen, Mia Høgi, eller Ronald Arntzen på telefon 03495 eller postmottak@fiskeridir.no

Skjema