Kystbarnas beste

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av prosjektledelse til: "Samarbeid for kystbarnas beste"

Beskrivelse av behov for tjenester
Loppa og Måsøy kommuner har små bygdesamfunn med avstands- og reiseulemper for gjennomføring av offentlige tjenester. 

Loppa kommune driver Sandland skole og Bergsfjord oppvekstsenter i Ytre loppa. Måsøyskolen har en avdeling på Rolvsøy; Gunnarnes skole. Begge kommunene har utfordringer med rekruttering av ekspertise og krevende værforhold, noe som tidvis skaper utfordringer for undervisning og alminnelig oppfølging av barna.

Samfunnene er viktige for verdiskapningen i kommunene, og for å holde det samlede antall unge familier i kommunene så høyt som mulig. Måsøy kommune har planfestet i kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 at kommunen skal gjøre forskning, utvikling og innovasjon til en del av alle kommunale planer. Samarbeid med andre kommuner er også planfestet. Begge kommunene har behov for helt nye kommunedelplaner for oppvekstsektorene. Kommunenes felles intensjon er å gå planmessig til verks med utfordringene, og innføre nye løsninger etter grundige, felles utredninger.

Forprosjektet har mottatt tilsagn om prosjektskjønnsmidler NOK 600.000 fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Denne anskaffelsens totale ramme er NOK 1.200.000. Kopi av søknaden følger vedlagt, sammen med kommunenes forprosjektbeskrivelse.

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av prosjektledelse til: "Samarbeid for kystbarnas beste"

Samarbeid til kystbarnas beste

Prosjektskjønn søknad

 

 

Skjema