Konstituerende kommunestyremøte 061023

Konstituerende kommunestyremøte

Måsøy kommunestyre hadde konstituerende møte 6. oktober 2023.

Det var flere valg som ble gjennomført i dette møtet, blant annet valg av ordfører, varaordfører, kontrollutvalg og alle hovedutvalgene.

Ingrid Majala fra Bygdelista i Måsøy ble valgt som ny ordfører.

Stina Strande fra Senterpartiet ble valgt som ny varaordfører.

I samme møte ble nyvalgt ordfører Ingrid Majala innvilget fødselspermisjon i perioden 06.10.23 – 05.04.24.
Hun har fått permisjon fra ordfører vervet og som fast medlem i formannskapet.

I permisjonstiden vil Stina Strande (SP) fungere som ordfører og Serine Larsen fra Bygdelista i Måsøy vil fungere som varaordfører og ha fast plass i formannskapet.

Kommunestyret var fulltallig i dag. Fast medlem for Bygdelista i Måsøy Erlend Hesten hadde forfall, og som vararepresentant deltok Ragnhild Hedlund.

Kommunestyret for valgperioden 2023 - 2027 består av: 

Bygdelista i Måsøy 
Ingrid Majala (ordfører)
Serine Larsen
Logen Karthigesan
Georg Mathisen 
Erlend Hesten 

Senterpartiet
Stina Strande (varaordfører)
Bjørg-Mette Giæver
Åge Flaten

Høyre
Jan-Harald Lyder
Marlene Johansen

Arbeiderpartiet
Bernth R. Sjursen
Marte Stabell
Børre Stabell
Rune Mathisen
Ina Leonhardsen

Måsøy kommune ønsker nyvalgte politikere lykke til og vil samtidig takke for godt samarbeid med avtroppende ordfører og politikere! 

Link for å se møtet i opptak ligger her 

Skjema