koronavirus

Koronainformasjon mandag 31.01.22

Det er i dag rapportert om 14 nye positive tester hos oss. Alle er informert om gjeldene regler om karantene og testregime.

På grunn av nye ordninger med selvtesting og avvikling av smittesporing, samt at landet åpnes opp mer og mer, ser vi det nå ikke hensiktsmessig å informere om påviste smittetilfeller.
Tallene blir med hjemmetesting usikker, da vi er helt avhengig av at alle registrerer positive tester.

Du kan hjelpe helsearbeiderne i Måsøy ved å si ifra om positivt svar på en test for Covid-19, og dele informasjon om dine nærkontakter. Du kan også registrere en test på vegne av andre, for eksempel egne barn. Registreringen gjøres her

Bernth R. Sjursen
Ordfører

Skjema