koronavirus

Koronavirus: Informasjon fra Måsøy kommune 23.03.2020

Det er pr nå ikke påvist Korona blant Måsøy kommune sine innbyggere.

122 personer sitter i karantene i Måsøy kommune

30 personer er testet

6 prøvesvar mottatt – ingen påvist smitte

Skjema