koronavirus

Koronavirus: Informasjon fra Måsøy kommune 24.03.2020

Det er pr nå ikke påvist Korona blant Måsøy kommune sine innbyggere.

118 i karantene i Måsøy kommune

35 personer testet

12 prøvesvar mottatt - Ingen påvist smitte

0 påvist smitte

Skjema