koronavirus

Koronavirus: Informasjon fra Måsøy kommune 26.03.20

Det er pr nå ikke påvist Korona blant Måsøy kommune sine innbyggere

116 i karantene i Måsøy kommune
35 personer testet
12 prøvesvar mottatt - Ingen påvist smitte
0 påvist smitte

Skjema