koronavirus

Koronavirus: Informasjon fra Måsøy kommune 27.03.20

Det er pr nå ikke påvist Korona blant Måsøy kommune sine innbyggere.

Det har dessverre dukket opp noen feil/dobbeltregistreringer av tester.

De riktige tallene pr. 27.02.2020 er:

 
106 sitter i karantene
 

Totalt 26 prøver er tatt i Måsøy kommune

24 negative prøvesvar

1 er ikke analysert pga lekkasje

1 har vi ikke mottatt svar på.

Skjema