koronavirus

Koronavirus: Informasjon fra Måsøy kommune 31.03.2020

Det er pr nå ikke påvist Korona blant Måsøy kommune sine innbyggere.

Antall i karantene i dag: 55

Totalt antall testet: 43

Totalt antall prøvesvar: 13

Totalt antall påvist smitte: 0

Skjema