kommune våpen

Kulturprisen 2016

Frist for å sende inn forslag på kandidat til kulturprisen 2016 er 15/4-2016

 
 
FORSLAG PÅ KANDIDAT TIL KULTURPRISEN 2016

Kulturprisen i Måsøy Kommune kan deles ut hvert år. Den skal være en honnør for særlig innsats til det beste for kulturlivet i kommunen.

Et begrunnet forslag til kandidat, sendes kulturkonsulenten på mail: msw@masoy.kommune.no                                                                                                          

innen 15.april 2016

Skjema