kulturskole_100x93

Kulturskolen

Snart er det klart for nytt kulturskoleår! Alle som har søkt om plasser i kulturskolen har fått mail om tildeling. Viktig at alle svarer på denne!

Kulturskolen har i tillegg fått egen fane på kommunens hjemmeside, det ligger under kommunale tjenester. Der kommer man direkte til kulturskolens side, der vil det hele tiden være oppdateringer på hva som skjer m.m. I tilegg finner dere priser og retningslinjer der.

Skjema