scooter[1]_145x97

Kunngjøring av midlertidig scooterløype i forbindelse med isfiskekonkurranse

Måsøy kommune har godkjent etablering av midlertidig scooterløype i forbindelse med isfiskekonkurranse i Lillefjord, arr. av Lillefjord Bygdelag. Løypen er åpen for publikum lørdag 23. april 2016 og kun denne dagen.

Se vedlagt kart som viser midlertidig oppmerket trasè fra løype 12 til Lillefjord vannet

Kart

Oppdatert løypeoversikt

 

 

Skjema