buf dir_145x75

Kunngjøring av Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - mulighet til å søke midler

Bufdir har lagt ut ca kr. 149 mill ( 2016) som tilskuddsordning mot barnefattigdom.

«Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.» Måsøy kommune har registrert seg slik at alle som søker kommer med i vurderingen om midler.

Hvem kan så søke? Jo- offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner!

Søknadsfrist: 20.11.15

 

Du finner utfyllende info og veiledning i søkeprosessen her:

http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

 

Her finner du også beskrevet hvilke tiltak det kan søkes/ ikke søkes til og hvilke området som vil bli prioritert.

Kontaktperson i kommunen: Tone-Hilde Faye thf@masoy.kommune.no

Vi håper mange benytter anledningen til å søke!

Skjema