kommuneplanens samfunnsdel 2021 2032

Kunngjøring - Vedtak av kommuneplanens Samfunnsdel: 2021 - 2032

Kommunestyret vedtok i møtet 11.02.2021, sak 20/193, Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032. Samfunnsdelen skal være styrende for all kommunal virksomhet i planperioden. Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.

Kommuneplanen ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032

Skjema