lokalmat

Kurs i regi av kompetansenettverket for lokalmat i nord

Kompetansenettverket for lokalmat i nord skal gjennomføre flere spennende kurs i høst, i ulike deler av landsdelen og digitalt. Her er det noe for enhver smak. Nedenfor er invitasjon til syv av kursene kompetansenettverket skal ha, og det vil annonseres flere nå snart.

Digitale kurs:

Digitalt kurs i foredling av bær og rabarbra
Sted: Digitalt
Tid: 14 -16 november, kl. 10.00 – 15.00 (15. november er «øvingsdag» som du disponerer selv.
Kursholder: Toril B. Kåven, Nordlysmat
Pris: 1990 kr inkl. kursmateriell
Påmeldingsfrist 7.november
Arrangør: Kompetansenettverket for lokalmat i nord i samarbeid med Tana Videregående skole

Mer informasjon og lenke til påmelding finner du her: https://nibio.pameldingssystem.no/digitalt-kurs-i-foredling-av-baer-og-rabarbra

Digitalt kurs i trygg mat
Sted: Digitalt
Tid: 22. november kl. 09.00 – 13.00
Kursholder: Gro H. Kleiberg, NOFIMA
Pris: 400 kr, inkl. kursmateriell
Påmeldingsfrist 15.november
Arrangør: Kompetansenettverket for lokalmat i nord

Mer informasjon og lenke til påmelding finner du her: https://nibio.pameldingssystem.no/kurs-i-trygg-mat

Kurs i Finnmark:

Kurs i salting og røyking
Sted: Kautokeino
Tid 19 – 20 oktober
Kursholder: Per Anders Bongo
Pris: 2500 kr inkl. lunsj
Påmeldingsfrist 12. oktober
Arrangør: Bondens Marked Troms i samarbeid med Kompetansenettverket for lokalmat i nord

Mer informasjon og påmelding finner du her: https://nibio.no/tema/mat/kompetansenettverk-for-lokalmat-i-nord/kurs?locationfilter=true&fbclid=IwAR0VzzZDBeQUUayNRhww6Jocug-p5FecH5MEreQ2BHazp1YRQ-35kgArdPU  (se også kursinvitasjon vedlagt)

Kurs i Troms:

Produksjon av spekemat og røyking av kjøtt
Sted: Borkenes
Tid: 1. november, kl. 09.00 – 16.00
Kursholder Tom Chr. Johannessen, NOFIMA
Pris: Kr. 1250,- inkl. lunsj og kursmateriell
Påmeldingsfrist: 26.10.
Arrangør: Kompetansenettverket for lokalmat i nord i samarbeid med Bondens Marked Midtre Hålogaland

Mer informasjon og lenke til påmelding finner du her: https://nibio.pameldingssystem.no/produksjon-av-spekemat-og-royking-av-kjott

Nedskjæring av småfe og storfe
Sted: Burfjord
Tid: 3 - 4 november, kl. 08.00 - 18.00 begge dager
Kurslærer: Bength Hanssen, Senja VGS
Pris: 2500 kr inkl. lunsj begge dager
Påmeldingsfrist 20 oktober
Arrangør: Kompetansenettverket for lokalmat i nord i samarbeid med Helt Nord Lokalmat

Mer informasjon og lenke til påmelding finner du her: https://nibio.pameldingssystem.no/kurs-i-nedskjaering-av-storfe-og-smafe

Innføringskurs i fermentering av grønnsaker
Sted: Nordreisa
Tid: 23 november, kl. 11.00 – 17.00
Kursholder: Marit Sundt, Polarurt
Pris: 1500 kr, inkl. lunsj og kursmateriell
Påmeldingsfrist: 16. november
Arrangør: Bondens Marked Troms i samarbeid med Kompetansenettverket for lokalmat

Mer informasjon og påmelding finner du her: https://nibio.no/tema/mat/kompetansenettverk-for-lokalmat-i-nord/kurs?locationfilter=true&fbclid=IwAR0VzzZDBeQUUayNRhww6Jocug-p5FecH5MEreQ2BHazp1YRQ-35kgArdPU (se også kursinvitasjon vedlagt)

Kurs i Nordland
Fermentering
Sted: Mosjøen
Tid: 17– 18 november, kl. 15 – 20 (17.11) og kl. 09.00 – 17.00 (18.11)
Kursholder: Will Moffat, b-culture og Rina Van Nuland, Gryteselv Fjellgård
Pris: 1000 kr, inkl. lunsj og kursmateriell
Påmeldingsfrist 1. november
Arrangør: Nordnorsk Kompetansesenter MAT i samarbeid med Kompetansesenteret for lokalmat
Mer informasjon og påmelding finner du her: https://www.nnkmat.no/kurs/ (se også kursinvitasjon vedlagt)

Kom med forslag på kurs for 2024
Kompetansenettverket for lokalmat i nord har startet planlegging av neste års kursaktiviteter, og i den forbindelse er de interessert i å høre hva du ønsker skal være tema på kurs.
Da sender man en epost til  froydis.gillund@nibio.no. Frist 01.11.23.

Besøksordning
Kompetansenettverket for lokalmat i nord har også et Besøksordnings tilbud.
Her kan man få hjelp i bedriften av en person som kommer hjem til dere, alt etter som hva man ønsker hjelp til.
Det kan være produktutvikling, innredning i produksjonslokalet eller andre spørsmål som har med produksjon og drift å gjøre. Kompetansenettverket dekker kostnadene inntil 20 timer pluss reise og eventuelt opphold. Kontakt: froydis.gillund@nibio.no.

Nettside: https://www.nibio.no/tema/mat/kompetansenettverk-for-lokalmat-i-nord

Facebook: https://www.facebook.com/lokalmatinord/              

 

 

 

Skjema