helse[1]

Læring og mestring

Måsøy kommune har i samarbeid med Hammerfest- og Kvalsund kommune en koordinator i 50 % stilling som skal bidra til å etablere læring og mestringstilbud ute i kommunene.

Tilbudet er for personer med langvarige helseutfordringer og deres pårørende. Målet er å få økt innsikt i og mestring av egen livssituasjon. Kursene er i hovedsak gruppebasert og skal legge til rette for brukermedvirkning og erfaringsdeling.

Langvarige helseutfordringer betegner her som utfordringer knyttet til kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne, vedvarende psykisk eller fysisk belastning.

Kurs under planlegging:
- Diabetes 2
- Pårørendeskole for demente
- Temakafe for kreftrammede
Dersom du lever med langvarige helseutfordringer og har behov for læring og mestringstilbud, kan du melde behovet her.

Eller du kan ta kontakt med:
Marianne Arild, koordinator
Tlf: 78 40 27 22
Mob: 91 58 60 84
Mail: marianne.arild@hammerfest.kommune.no

 

Skjema