Lege_145x96

Ledig stilling som kommunelege 2 i Måsøy kommune

Måsøy kommune ved Barentshavets strender søker kommunelege 2. Med en befolkning på 1250 robuste kystfolk-noen av dem øyboere, to turnusleger, mye hardt vær, lang vei til sykehus og god pleie- og omsorgstjeneste, har vi tid og forpliktelse til å utvikle ny og lokal kompetanse for akuttomsorg og folkehelsearbeid.

Tett pasientkontakt med mye hjemmebesøk, avansert prehospital traumebehandling, smerteterapi, småkirurgi, rusforebyggende arbeid i ungdomsmiljøene og hjemmebasert kreftbehandling. I tillegg kan vi tilby godt bygdemiljø, god barnehage og skole samt et heftig kveite- og ørretfiske.

Havøysund legesenter er et velfungerende legekontor med 2 fastleger og 2 turnusleger. Listelengde 750 på hver av fastlegene. Legesenteret er kommunalt eid og drevet, og er godt utrustet med utstyr og hjelpepersonell. Legevakt og sykehjem med seng for øyeblikkelig hjelp døgnopphold er i samme bygg. Winmed 3 brukes som pasientjournalsystem. Som lege i Måsøy kommune får du et spennende og utfordrende arbeid i et trivelig miljø, tilbud om møblert bolig, gode lønnsbetingelser og egen bil til legevaktkjøring.

Kommunelege 2 må delta i kommunalt allmennmedisinsk arbeid (sykehjem, veiledning og supervisjon av turnusleger med mer) og kommunal legevaktordning med 4-delt vakt. Søkere til stillingen må ha norsk autorisasjon. Gode norskkunnskaper og kjennskap til norsk lov- og regelverk innen helsesektoren er en forutsetning.

Du må tilby kreativitet, sjølstendig tenking og gode samarbeidsevner.

Minst to referanser må oppgis. Arbeidstaker tilsettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

Nærmere opplysninger om stillingen:

Kommuneoverlege Hans Husum, tlf. 78424100, husum@masoy.kommune.no

Helse- og omsorgsleder Ann Jorunn Stock, tlf. 90196945, ajs@masoy.kommune.no

 

Søknad sendes: Måsøy kommune v/helse- og omsorgssektor, Torget1, 9690 Havøysund.

Send gjerne elektronisk søknad til: postmottak@masoy.kommune.no

Søknadsfrist: 23.11.2016

Skjema