renholder[1]_145x152

Ledig stilling som renholder i Måsøy kommune

Måsøy kommune har ledig 73,2 % fast stilling som renholder fra 2. januar 2017. Renholdet omfatter: Rådhuset, Biblioteket, Havnekontoret, Venterom/velferdsbygg, Brannstasjon og Måsøy museum. Søknadsfrist 30. november 2016

Stillingskode 7210 renholder, lønn i h.h.t tariff. Tilsetting skjer i h.h.t gjeldene lover, reglement og tariffavtale.

Renholder er direkte underlagt leder av Servicetorget.

Kontaktinformasjon:
Leder av Servicetorget Isabelle M Pedersen, isabelle.pedersen@masoy.kommune.no, tlf 47 60 79 75.

Skriftlig søknad med attester og vitnemål sendes Måsøy kommune v/Servicetorget, Torget 1, 9690 Havøysund.

Søknadsfrist: 30. november 2016

Skjema