bolig[1]_145x96

Ledig ungdomsboliger

Måsøy kommune har to ungdomsboliger som blir ledig i Nordrgate 7, Havøysund.
Ungdomsboligene er prioritert ungdom mellom 18 og 30 år. Søkere må dokumentere fast inntekt, og maksimal botid for ungdomsbolig er 3 år.

Tildeling av boligen, skjer etter de gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for tildeling av ungdomsbolig kan du lese her eller fås ved henvendelse til formannskapskontoret.

Skriftlig søknad på ungdomsbolig med dokumentasjon på fast inntekt, sendes til: Måsøy kommune v/ formannskapskontoret, Torget 1, 9690 Havøysund.

Søknadsfrist: 30. september 2016

 

 

 

 

Skjema