Ledige plasser i kulturskolen - ny søknadsfrist!

Kulturskolen har ledige plasser på noen av tilbudene våre for kommende skoleår. Har du glemt å søke eller kjenner på deg at du kan tenke deg å spille teater eller piano, drive med sirkus, idrett eller barnekunst så har du en ny sjanse nå.

Ny frist for å søke er onsdag 27.august. Se plakat her. Du kan søke via selvbetjeningsportalen, finne søknadsskjema på området skole og barnehage: kulturskolen,eller ta kontakt med Måsøy kulturskole. Vi holder til i 1.etasje på Havøysund skole og har telefonnummer 78 42 45 25. Velkommen!

Skjema