Logo brannvesen_145x169

Ledige stillinger - Brannkonstabel deltid

Fra og med 1. nov 2015 har Måsøy brannvesen følgende ledige stillinger som brannkonstabel deltid, stillingskode 7237:

 • 5 stillinger, tjenestested brannstasjon i Havøysund, stillingsstørrelse 3,21%
 • 1 stilling, tjenestested depotstyrke på Måsøy, stillingsstørrelse 1,98%
 • 2 stillinger, tjenestested depotstyrke på Rolvsøy, stillingsstørrelse 1,98%
 • 2 stillinger, tjenestested depotstyrke på Ingøy, stillingsstørrelse 1,98%
 • 2 stillinger, tjenestested depotstyrke i Snefjord, stillingsstørrelse 1,98%

Krav til stillingene;

 • Søker må være psykisk og fysisk skikket for tjenesten
 • Søker må være mellom 18 og 35 år. Mrk. For depotstyrkene kan søker være fylt 45 år.
 • Førerkort klasse B
 • De som ansettes ved tjenestested brannstasjon Havøysund forplikter seg til å gjennomføre og bestå nødvendig normert utdanning som kreves for stillingene bla. Nettbasert kurs i brannvern, Grunnkurs eller/Grunnkurs for deltids brannpersonell, mv. Mrk. For depotstyrke - kun nettbasert kurs. Alternativt de kurs som pålegges gjennomført av brannsjefen.
 • Søker må beherske norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Søkere må ha bostedsadresse på samme tjenestested som søknaden omfatter.
 • Tilfredsstillende helseattest som ikke er eldre enn 12 mnd. I tillegg må de som ansettes ved tjenestested Havøysund, senest innen 12 mnd. etter ansettelse ha bestått normert obligatorisk helsesjekk og fysisk test for røykdykkere.
 • Skriftlig bekreftelse fra hovedarbeidsgiver som godtar at du kan stille på utrykninger i arbeidstiden. Gjelder også normert utdanning/kurs der dette skjer på dagtid.
 • Politiattest (vil bli avkrevd før ev. ansettelse), men trenger ikke vedlegges søknaden)

Andre ønskede kvalifikasjoner; Mrk. ikke krav.

 • Fagbrev innen bygg/anleggs fag, helsefag eller annen relevant utdanning.
 • Disponerer egen bil med tilhengerfeste (gjelder stillingene i depotstyrkene)
 • Førerkort klasse C (gjelder stillingene i Havøysund)
 • Kompetansebevis for utrykningskjøretøy, kode 160 (gjelder stillingene i Havøysund)

Kortfattet søknad med CV, vedlagt tilfredsstillende helseattest sendes;  Måsøy kommune v/Brannsjefen, Torget 1, 9690 Havøysund

Tilsendte vitnemål, attester etc. blir ikke sendt i retur. Nærmere informasjon;   Brannsjef Stein Kristiansen, tlf 78424053

 Ansettelse, avlønning mv. skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler, særavtaler og reglement.

Søknadsfrist; Skriftlig søknad må være mottatt senest den 25. september 2015.

Skjema