valg_banner_198x123px_100x62

Listeforslag kommunestyrevalget 2019 til ettersyn

Det følger av valgloven § 6-6 (1) at valgstyret skal legge ut listeforslagene til ettersyn etter hvert som de kommer inn.
Valgstyret i Måsøy kommune legger ut listeforslagene til ettersyn i denne artikkelen etter hvert som vi mottar dem.

Foreløpig mottatte listeforslag:

Listeforslagene må være levert inn til kommunen innen 1. april 2019 kl. 12.00

Listeforslagene ligger også til ettersyn på rådhuset, servicekontoret.

Valgstyret i Måsøy skal godkjenne forslag til valglister innen 1. juni 2019.

Merknader:
Ved eventuelle merknader til listeforslag, sender det til:
Valgstyret i Måsøy kommune
Torget 1
9690 Havøysund
eller pr. e-post til Lill Iren Sjursen

 

Skjema