valg

Listeforslag kommunestyrevalget 2023 til ettersyn

Det følger av valgloven § 6-6 (1) at valgstyret skal legge ut listeforslagene til ettersyn etter hvert som de kommer inn.
Valgstyret i Måsøy kommune legger ut listeforslagene til ettersyn i denne
artikkelen etter hvert som vi mottar dem. 

Måsøy kommune har mottatt 5 listeforslag innen fristen 31. mars. 

 

Listeforslagene må være levert inn til kommunen innen 31. mars 2023 kl. 12.00

Listeforslagene ligger også til ettersyn på rådhuset, servicekontoret.

Valgstyret i Måsøy skal godkjenne forslag til valglister innen 1. juni 2023.

Merknader:
Ved eventuelle merknader til listeforslag, sender det til:
Valgstyret i Måsøy kommune
Torget 1
9690 Havøysund
eller pr. e-post til Lill Iren Sjursen

 

Skjema