bufdir

Lyst til å arrangere aktivitet for/ med barn og unge i Måsøy 2017?

Da finnes det mulighet for å søke midler gjennom BUF- direktoratets tilskuddsordning nå.  Følg linken under for å finne informasjon om hva det kan søkes til, hvem som kan søke og hvordan du søker. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til  oppvekstleder: thf@masoy.kommune.no  Søknadsfrist er 02.12.16. 

Les mer om tilskuddordningen her

Skjema