tilvisningsavtale utleieboliger

Måsøy kommune - Fremskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtale - Kunngjøring

Måsøy kommune og husbanken, skal gjennomføre et prosjekt til å framskaffe utleieboliger i samarbeid med boligutbygger hvor kommunen har tilvisningsrett for en andel av utleieboligene (tilvisningsavtale). Måsøy kommune ønsker å inngå en tilvisningsavtale på 5 utleieboliger, i Havøysund. Konkurransegrunnlag er lagt ut på Måsøy kommunes hjemmeside, og i skranken på servicetorget.

Interesserte boligutbyggere inviteres til å ta kontakt med Måsøy kommune for informasjon – og dialogmøte, innen fredag 1 3 . mars. Møtet vil etter nærmere avtale bli avhold i løpet av uke 12.

 

Eventuelle spørsmål rettes til Lasse Danielsen, tlf. 90408836 for påmelding.

Kunngjøring Havøysund - Tilvisningsavtale utleieboliger

Konkurransegrunnlag tilvisningsavtale utleieboliger

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon

Vedlegg 2 - Beskrivelse av utleieselskap ved levering av tilbud til kommunen

Vedlegg 3 - Mal tilvisningsavtale

 

 

Skjema