Besøkshjem

Måsøy kommune har behov for Avlastning, besøkshjem

Som besøkshjem tar du imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem, som også kan kalles avlastningshjem, er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Besøkshjemmet erstatter ikke barnets hjem hos sine biologiske foreldre. Slektninger kan også være besøkshjem.

Dere inngår avtale med kommunen

Besøkshjem inngår avtale med kommunen om omfang og innhold i oppdraget, her avtales også hvilken godtgjøring og øvrige økonomiske rammer som skal gjelde. Kravet for å bli besøkshjem er trygge og stabile voksne som tar imot barn og unge, og lar dem være en del av familien.

Har du spørsmål eller ønsker å bli besøkshjem?

Ønsker du å bli besøkshjem ta kontakt med barneverntjenesten v leder på tlf 90938435 eller saksbehandler på tlf 47608158, stikk gjerne innom for en samtale, du finner oss på Rådhuset, enhet for barn og unge.

Skjema