Løype stikker_245x164

Måsøy kommune har behov for løypestikkere.

Måsøy kommune har behov for å engasjere flere løypestikkere. Vi har 6 scooterløyper hvor stikkejobben er ledig. Interesserte lag/foreninger og privatpersoner kan søke.

Det kan søkes på enkelt løyper eller flere løyper samlet. Godtgjørelse er ft. på kr. 210 pr km/år og skal dekke stikking, kontroll/ettersyn og innhenting av stikker etter sesongslutt. Ytterligere detaljer vedr. beliggenhet og beskrivelse av løyperodene kan du se her.

Søknad mottas helst på epost, og sendes til; postmottak@masoy.kommune.no , søknadsfrist; 1. desember 2015 . For ytterligere opplysninger kan løypeansvarlig Stein Kristiansen kontaktes på epost; skr@masoy.kommune.no eller på mob. 41126769

 

Ledige løyperoder 2016
Løypebeskrivelse løyperoder 2016

 

Skjema