eiendomsskatt_145x86

Måsøy kommune informerer

Nå takseres eiendommen din. Måsøy kommunestyre vedtok i møte 19.03.15 å utvide eiendomsskatteområdet til å gjelde alle eiendommer i hele Måsøy kommune. I den forbindelse gjennomføres taksering med virkning fra 01.01.2016. Det er sakkyndig nemnd i kommunen som er ansvarlig for takseringen.                          

I løpet av uke 39, 40 og 41 gjennomføres besiktigelse av alle eiendommer som ikke tidligere har blitt taksert. Eiendommer som drives som jord- og skogbrukseiendommer har obligatorisk fritak for eiendomsskatt, med unntak for boligbygg/fritidsbygg på eiendommen.

Takst og beregnet eiendomsskatt legges ut til offentlig ettersyn i løpet av høsten 2015. Da vil du få tilsendt informasjon om taksten på eiendommen din og eiendomsskatten du skal betale, samt detaljert informasjon om takseringsgrunnlaget for din eiendom (hvordan taksten er framkommet). Du vil samtidig få en orientering om dine rettigheter til å klage på takst eller skatt.

Det blir sendt ut en brosjyre til alle eiendomsbesittere i disse dager. Det gis informasjon om eiendomsskatt og skatteberegning, taksering, besiktigelse og hvordan du kan kontakte kommunen om eiendomsskattespørsmål.

 

Måsøy kommune, september 2015

Inga Sørensen.

Rådmann

Skjema