asfaltering kommunale veier

Måsøy kommune melder om periodevis stenging av veger i Havøysund.

I uke 41 og 42 vil det bli utført asfalteringsarbeider på kommunale veger i Havøysund. 

I den forbindelse vil det bli behov for å stenge deler av vegnettet i perioden arbeidet pågår. Arbeidene starter opp førstkommende tirsdag med asfaltering av vegen fra slippen, og vestover til Kveldsol. Dette arbeidet vil vare et par dager. Etter dette vil det bli gjennomført asfalteringsarbeider på flere andre veger i Havøysund.

Folk bes om å ta hensyn, og ikke parkere biler eller annet på en sånn måte, at det er til hinder for arbeidene.

Skjema