helsesøster[2]_145x81

Måsøy kommune søker Helsesøster 100% fast stilling

Vi trenger helsesøster i Forebyggende Enhet og søker deg som er engasjert, initiativrik og løsningsfokusert! Forebyggende enhet i Måsøy kommune omfatter barneverntjeneste, helsesøstertjeneste, PP-tjeneste, miljøterapeut, ungdomsarbeider og kulturkonsulent. Forebyggende enhet jobber i et helsefremmende perspektiv med Tidlig Innsats som et satsingsområde. Vi har relevant fagkompetanse i stort sett alle stillingene.
 

Fullstendig utlysningstekst finnes du her

Skjema