Ledigstillinger_hvitBG

Måsøy kommune søker kulturmedarbeider 50 % stilling

Måsøy kommune har ledig stilling som kulturmedarmeder, 50 % fast stilling. Søknadsfrist  15.03.17

Fullstendig utlysningstekst finnes du her

Skjema