koronavaksine

Måsøy kommune - Vaksinasjon mot koronavirus

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger.

Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19-sykdommen.

  • Koronapandemien har preget samfunnet lenge nå, med strenge smittevernstiltak. ​
  • Nå er det kommet vaksine mot koronaviruset.
  • De som har størst risiko for å bli alvorlig syk vil få vaksinen først.
  • Alle som får tilbud om vaksine, blir kontaktet av kommunen.
  • Vaksinen er gratis og frivillig.

Hvem får vaksine først?
Regjeringen bestemmer rekkefølgen for hvem som skal prioriteres etter råd fra Folkehelseinstituttet. De som har størst risiko for alvorlig sykdom får vaksinen først.

Prioritert rekkefølge for vaksinering:
• Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper.
• Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper.
• Alder 75-84 år.
• Alder 65-74 år, og personer mellom 17 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

Rekkefølgen kan endres avhengig av smittetrykket i samfunnet, hvilke vaksiner vi får tilgang til. Mer informasjon om hvem som kan få koronavaksine på FHI.no

Hvordan foregår vaksineringen?
Vaksinen settes med sprøyte. Den gis i to doser som må settes med omtrent tre ukers mellomrom. Når det blir tid for massevaksinasjon, vil dette bli organisert i egnede lokaler.

Vaksinasjon er startet og informasjon vil bli lagt ut på Måsøy Kommunens hjemmesider fortløpende.

Må jeg bestille time for vaksinasjon?
Alle som får tilbud om vaksinen vil bli kontaktet av kommunen per telefon i første omgang. Hvis du ønsker å stå på liste over at du ønsker vaksinen bes du kontakte corona-telefon på 91747278. Du trenger ikke ringe flere ganger når du først er skrevet på listen.

Trygghet
Alle vaksiner og medikamenter har bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående. Ingen av vaksinekandidatene som er godkjent av legemiddelmyndighetene inneholder levende koronavirus, så man får ikke covid-19 av å ta dem. Men man kan som bivirkning få forbigående symptomer som minner om det, for eksempel, mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke covid-19 sykdom.

Koster det noe å ta koronavaksinen? Er koronavaksinen frivillig?
Nei, både selve vaksinen og vaksineringen er gratis.

Helsemyndighetene anbefaler alle som får tilbud om vaksinering å takke ja til dette, både for å beskytte seg selv mot sykdom og for å beskytte andre mot smitte. Tilbudet er frivillig, og det er opptil deg om du vil takke ja til det.

Flere spørsmål rettes til Måsøy Kommunes koronatelefon 91747278
Telefonen er åpen hverdager fra kl. 09.00 til kl.15.00

Skjema