vannglass_145x188

Måsøy kommune varler om høy jern og mangan innhold i drikkevannet på Gunnarnes skole

Måsøy kommune varsler om høy jern og mangan innhold i drikkevannet på Gunnarnes skole.

Analyse av vannprøver fra Gunnarnes skole viser høyt jern og mangan innhold.

Jern og mangan har liten helsemessig betydning i drikkevannssammenheng, men ved store mengder kan de gi bruksmessige ulemper som dårlig smak på vannet, og misfarging av klesvask og sanitærutstyr.

Kommunen anbefaler å ikke drikke vannet eller å bruke vann til matlaging. Selv om jern og mangan i drikkevannet har ingen helseskadelig effekt for et flertall av befolkningen, kan det ha effekt på personer med Hemokromatose. For disse vil alt ekstra inntak av jern være uheldig, uansett kilde.

Kommunen jobber med saken, og vi skal utbedre problemet snarest mulig.

Skjema