Måsøy logo_145x177[1]

Måsøy kommunes årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

22. november 2016, sak 77/16, vedtok formannskapet i Måsøy kommune foreslått årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020.
Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn, jf. Kommunelovens § 44, syvende avsnitt.

 

Årsbudsjettet og økonomiplanen skal behandles i kommunestyret 8. desember 2016.

Dokumentene ligger til offentlig ettersyn på rådhuset, servicetorget.


Eller du kan se de her på hjemmesiden:

Årsbudsjett 2017

Økonomiplan 2017 - 2020

 

Skjema