ØKONOMIPLAN 2018-2021 Forside redigert_145x148

Måsøy kommunes årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Formannskapet har i møte 21.11.2017 behandlet årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2018-2021 for Måsøy kommune. Dokumentet legges med dette ut til offentlig ettersyn ifølge kommunelovens § 44 og 45. Budsjettet skal behandles av kommunestyret 7. desember 2017.

Dokumentene som tilhører saken er lagt ut på servicetorget, eller du kan lese de her: 

Årsbudsjett 2018 og Økonomiplan 2018 - 2021

IKT- Strategiplan 2018 - 2021

Prisregulativ 2018

Formannskapets vedtak av 21.11.17, sak 54/17

 

 

 

 

Skjema