Måsøy kommune logo_145x175

Måsøy kommunes årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Formannskapet har i møte 20.11.2018 behandlet årsbudsjett 2019 og økonomiplan for 2019-2022 for Måsøy kommune. Dokumentet legges med dette ut til offentlig ettersyn ifølge kommunelovens § 44 og 45. Budsjettet skal behandles av kommunestyret 6. desember 2018.

 

Dokumentene som tilhører saken er lagt ut på servicetorget, eller du kan lese de her: 

Årsbudsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022

IKT- Strategiplan 2019 - 2022

Prisregulativ 2019

Formannskapets vedtak av 20.11.18, sak 62/18

Skjema