årsbudsjett 2020

Måsøy kommunes årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Formannskapet har i møte 19.11.19 behandlet årsbudsjett 2020 og økonomiplan for 2020-2023 for Måsøy kommune. Dokumentet legges med dette ut til offentlig ettersyn ifølge kommunelovens § 14-3. Budsjettet skal behandles av kommunestyret 12. desember 2019.

Dokumentene som tilhører saken er lagt ut på servicetorget, eller du kan lese de her: 

Skjema