økonomiplan 2021

Måsøy kommunes budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Formannskapet har i møte 01.12.2020 behandlet budsjett 2021 og økonomiplan for 2021-2024 for Måsøy kommune. Dokumentet legges med dette ut til offentlig ettersyn i følge kommunelovens § 14-13. Budsjettet skal behandles av kommunestyret 17. desember 2020.

Skjema