økonomiplan 2021

Måsøy kommunes budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

Formannskapet har i møte 25.11.2021 behandlet budsjett 2022 og økonomiplan for 2022 - 2025 for Måsøy kommune. 

Dokumentet legges med dette ut til offentlig ettersyn ifølge kommunelovens § 14-13. Budsjettet skal behandles av kommunestyret 16. desember 2021.

Vedlegg:

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 kan også leses digitalt gjennom denne linken: https://pub.framsikt.net/2022/masoy/bm-2022-økonomiplan/

Skjema