Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Måsøy kommunes budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Formannskapet har i møte 06.12.2022 behandlet budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 for Måsøy kommune.

Dokumentet legges med dette ut til offentlig ettersyn ifølge kommunelovens § 14-3. Budsjettet skal behandles av kommunestyret 22. desember 2022.

FSK - 105/2022 vedtak
Formannskapet har sett administrasjonens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026, og vedtar at dette legges ut på høring. 

Til kommunestyret ønsker man fremlagt et utvidet budsjett 2023 på hver enhet, med korrigerte tekster.

Enstemmig vedtatt

 

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 kan leses digitalt gjennom denne linken 
https://pub.framsikt.net/2023/masoy/bm-2023-fsk/
 

Skjema