Finnmark miljøtjeneste logo_145x57

Måsøyruta innstilt p.g.a feil på bil.

 

Renovatørene som kjørte ut til Havøysund har fått feil på bilen som ikke lot seg rette på stedet, så  ruten er innstilt idag i Måsøy 24/01.17. 

Dersom dunk blir full kan sekk med kildesortert avfall settes ut neste Tirsdag og den vil bli tatt med på ruta.

 

Skjema