25 års jubileum 21

Markering av ansatte med 25 års tjenestetid i kommunen

Onsdag 21. juni 2023 var det markering på Havøysund hotell for ansatte i Måsøy kommune som har 25 års tjenestetid. Det var en hyggelig og fin markering med middag og gave til de ansatte.

I kommunens personalreglement står det at det skal deles ut erkjentlighetsgave til ansatte med 25 års tjenestetid. De ansatte kan velge mellom gullklokke eller 5 arbeidsdager fri med lønn.
Dette har ikke vært fulgt godt nok opp av kommunen. Det ble derfor nå en oppsamlingsmarkering for alle som skulle hatt erkjentlighetsgave i årene fra 2017 – 2023. Noen har ventet en stund på markeringen, så bedre sent enn aldri.

Kommunedirektør Leif Vidar Olsen holdt en tale og sto for overrekkelsen.
Andre inviterte og til stede fra administrasjonen: Lill-Iren Sjursen, økonomisjef Ingrid Majala, kommunalsjef Arnstein Larsen, samt Ordfører Bernth Sjursen.

Det var i alt 15 ansatte i løpet av disse årene. 7 av disse har valgt gullklokke, og resten har benyttet seg av ekstra fridager.

Ansatte med 25 års tjenestetid i Måsøy kommune
Heidi Simonsen
Evy-Ann Helistø
Audhild Berg
Gro-Anita Mikkelsen
Tom Sjursen
Stig Mathisen
Maren Larsen
Isabelle M. Pedersen
Siw Wulvik Johnsen
Hege Jørgensen
Siv Berg
Wenche Kristiansen
Lill-Tone Larsen
Mette Olsen
Wenche A. Isaksen

 

Heidi Simonsen, Stig Mathisen, Isabelle M. Pedersen, Siw Wulvik Johnsen, Wenche Kristiansen, Wenche A. Isaksen var ikke til stede på markeringen da bildet ble tatt. 

Skjema