istapp

MARS

Kystverkets arbeid med prosjektering av ny farled til Ingøy er nå i en avsluttende fase, og vi kan forvente at rapporten foreligger i løpet av kort tid.

Dette fikk jeg – sammen med havnesjef Oddvar Simonsen – opplyst i møte med Kystverket i Honningsvåg siste dagen i februar. At det er lang vei å gå før ei eventuell gjennomføring av prosjektet kan iverksettes bør vi være klar over, men vi ser fram til å motta planutkastet og det videre arbeidet med det.

istapper

Under fylkestingets behandling av økonomiplanen for 2017 ble det vedtatt å utsette investeringer på kai på Ingøy til 2018. Det ble samtidig vedtatt å gå bort fra Vikran-alternativet og heller konsentrere seg om ny kai på Inga.

 

Det fremkom i samme møte at moloutbyggingen i Hallvika er kommet inn på Nasjonal Transportplan (NTP) med igangsettelse i år 2022/23 til en kostnad av 69 millioner kroner. Når jeg alt er inne på dette med havner og sjø nevner jeg i samme åndedrag at vi igjen har søkt midler til forlengelse av flytekaier på Ingøy og i Havøysund. Samme søknad i fjor førte ikke frem, men vi mener at vi denne gang har utarbeidet en enda bedre og godt begrunnet søknad som vi har stor tro på vil gi et positivt utfall. I Havøysund er dere gjennom kommunens hjemmeside gjort kjent med at en av flytekaiene i indre havn allerede er forlenget med mange meter.

 

Den siste tids til dels kraftige snøfall har satt brøytemannskapene på skikkelig prøve, og siste helgen i februar toppet dette seg bl.a. fordi det oppsto feil på en av maskinene.  Til ordføreren kom det inn mange klager på dårlig utført brøyting, noe som resulterte i at kontraktsinnehaver ble innkalt til møte med både politisk- og administrativ ledelse for å gi en forklaring på hvorfor dette skjedde og for at det ikke skal skje igjen. (Varaordfører representerte ordfører i møtet.)

 

Det kraftige snøfallet har også ført til økt skredfare i store deler av fylket vårt. Dette følges nøye med, og publikum oppfordres til ikke å ferdes i bratte terreng over bebyggelsen i Havøysund eller andre rasutsatte steder.

 

At Måsøy kommune nå er innlemmet i det kommersielle krabbekvoteområdet ser allerede ut til å gi positive utslag for kommunen. Noen av de som tidligere var flyttet herfra tar nå fartøy og kvoter med seg og flytter tilbake, mens andre igjen er i gang med å forberede returen. I tillegg er det økt etterspørsel etter boliger i Havøysund. Kanskje vil det på sikt resultere i at nye boliger blir bygget? Joda, dette ser unektelig positivt ut. På hjemmesiden til MÅSØY I VEKST kan vi lese at folketallet allerede steget fra 1193 til 1217 på kort tid!! Og flere kommer vi til å bli. Vi ønsker alle nye innbyggere hjertelig velkommen til Måsøy kommune. Kriterier for å søke om deltakelse i krabbefisket finner du annet sted på kommunens hjemmeside.

istapp

Når vi nå er kommet så langt at vi kan lese av kalenderen at vi er kommet til mars, registrerer vi at sola begynner å varme litt. Dette resulterer blant annet i at det danner seg til dels store istapper på hus og øvrige bygninger. Her må vi alle være oppmerksomme, og jeg henstiller derfor til bolig- og bygningseiere om å passe på og fjerne disse før det skjer skader på mennesker og materiell.

Jeg vil om få dager ta permisjon fra ordførergjerningen. I permisjonstiden er det varaordfører Tor-Bjarne Stabell som passer på å holde krakken varm.

Med all den flotte nysnøen som har lavet ned i det siste kombinert med den fine værmeldingen som Yr.no kan varte opp med for kommende helg, håper jeg så mange som mulig – både store og små - benytter helgen til uteaktiviteter.

God helg alle sammen.

Hilsen Gudleif

Skjema