Koronavirus informasjon

Melding fra kriseledelsen i Måsøy kommune 14.04.2020

Påsken er over, og man har allerede fått signaler fra regjeringen om at folk må forberede seg på en hjemme-sommer, i alle fall innenfor landets grenser.

I Måsøy kommune har de lokale tiltakene virket bra, og vi har så langt påvist kun 1 smittetilfelle. Mange av innbyggerne har tilbragt tid hjemme, enten frivillig eller i karantene. I dag kan vi informere at kun 7 personer sitter i karantene.

Etter at Folkehelseinstituttet og regjeringen har gjort noen vurderinger, og kommet med noen anbefalinger, er det også viktig at kommunene gjør sine vurderinger.

Kriseledelsen i Måsøy kommune har i dag, sammen med smittevernlegen, hatt en gjennomgang av de lokale tiltakene og restriksjonene vi har i forbindelse med Covid-19. I utgangspunktet vil Måsøy kommune følge de nasjonale retningslinjene, men vil ha noen lokale spesifiseringer som man ber innbyggerne legge merke til i følgende vedtak:

1. Informasjonsposten ved «Kongeplassen» avvikles fra 14.04.2020 kl. 22.00.
Informasjonsposten har bidratt til både smittebegrensning og smittesporing, men man ser nå at trafikken som kommer utenfra har blitt betraktelig redusert på grunn av nasjonale reiserestriksjoner. Kriseledelsen ser det derfor ikke som nødvendig å opprettholde dette tiltaket. Ved at innbyggerne følger nasjonale reiserestriksjoner, og ikke gjennomfører unødvendige fritidsreiser, ser man ikke noen stor risiko ved å avvikle informasjonsposten.
Kriseledelsen gjør samtidig innbyggerne oppmerksom på at informasjonsposten kan bli iverksatt igjen, hvis det viser seg at man oppdager flere nye smittetilfeller i kommunen.

2. Karanteneregler for Måsøy kommune
Måsøy kommune vil følge nasjonale retningslinjer som sier at reisende fra utlandet skal i karantene.
Alle innbyggere med symptomer som feber, hoste, eller andre tegn til øvre luftveisinfeksjoner vurderes av lege, og om nødvendig henvises til karantene.
Vedtaket om at hele husstanden settes i inntil 14 dagers karantene, hvis en i husstanden skal i karantene, opprettholdes. Kriseledelsen og smittevernlegen ser det ikke som hensiktsmessig å la noen i husstanden være uten restriksjoner hvis noen de bor sammen med skal være i karantene. Årsaken til dette er å hindre smitte så langt det lar seg gjøre, og med tanke på at vi i kommunen har ca. 60-70% av innbyggerne som omtales som i risikogruppen for smitte.

Unntak fra karantenereglene: Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sine definisjoner av samfunnskritiske funksjoner  gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

3. Offentlige bygg holdes fortsatt stengt
Rådhuset og biblioteket holdes fortsatt stengt for publikum.
Alle våre helse- og boinstitusjoner holdes fortsatt stengt for besøkende. Her er det mulig for pårørende å holde kontakt på f.eks Skype. Kontakt institusjonen for avtale.
Legekontoret vil ha normal drift.

4. Barnehagen vurderes åpnet fra 20. april
Nasjonale føringer sier at barnehagene kan åpne fra 20. april, men man kan om nødvendig bruke tiden frem til 27. april før man åpner.
I kriseledelsen har man som mål å åpne Høtten barnehage fra 20. april, men de nasjonale retningslinjene for smitteverntiltak kan før til at man må utsette åpningen. Dette vil vi i så tilfelle komme tilbake til.

5.       Skolene og SFO åpner 27. april
1. – 4. klasse, samt SFO åpner 27. april.

Viktige lokale merknader:

 • Fiskeindustrien må være ekstra oppmerksom på faren for mulig smittespredning.
  Det pågår for tiden en stor aktivitet i fiskeindustrien, og mange fremmedbåter fisker fra kommunen. Fiskeindustrien og Råfisklaget har gjort tiltak som gjør at det ikke er nødvendige for fiskerne å komme på land i forbindelse med levering av fangst.
  Også ved forsendelse av fisk med trailere må man være på vakt. Slik kriseledelsen ser det, er det aktiviteten med mange tilreisende fiskere som er den største smittefaren vi har i kommunen.
   
 • Tiltak hos Coop prix
  Coop prix er for tiden den største samlingsplassen i kommunen, og det er viktig å ta på alvor de tiltakene som er blitt gjort både når det gjelder hygiene og det å holde avstand. Coop prix har satt begrensninger på antall besøkende samtidig i butikken, og det lureste du kan gjøre er å vente utenfor, helst i bilen. Hold avstand, ikke plukk på varer som du ikke skal kjøpe, og vis hensyn til andre besøkende og ansatte.
   
 • Kollektivtrafikk
  Alle anmodes om å unngå kollektivtrafikk hvis det er mulig. Det kan være en person som er smittet på bussen, hurtigbåten, flyet eller Hurtigruta. Hvis dette blir avdekket, vil man igangsette smittesporing – og da kan du bli satt i karantene.

For spørsmål, kontakt Ordfører Bernth R. Sjursen, ordforer@masoy.kommune.no mobil: 473 32 407

Skjema