logo Måsøy kommune kystens perle[1]

Miljøstasjon ved veien til skytterhuset

Teknisk etat har registrert at det legges søppel ved miljøstasjonen. Containerne ved miljøstasjonen er kun ment for glass og papir. Søppel kan leveres gratis på mottaksstasjonen.  

Mottaksstasjonen i Havøysund er åpen onsdager fra kl. 15.00 til 18.00.

Skjema